AKDEN Enerji

İnsan Kaynakları Politikası Temel İlkelerimiz

En önemli gücümüz, insan kaynağımızdır. İşin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler. Nitelikli işgücünü kuruma ve topluma kazandırma öncelikli hedeflerimizdendir.

Biliyoruz ki, farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır. Bu nedenle çalışanlarımızı bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim programları ile güçlendirmek,sürekli gelişmek için kaynak yaratmak temel ilkelerimizdendir.